ماهان‌دیتا فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز نمود و از همان ابتدا سیاست خود را بر مبنای کسب رضایت مشتریان قرار داد. فعالیت و هدف وب‌سایت ماهان‌دیتا در زمینه آموزش و طراحی وب‌سایت به صورت تخصصی می‌‌باشد.